Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 734-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-566/08.09.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - представител на Областния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - област Видин, за промени в ОИК в община Макреш. Предлага се на мястото на зам.-председателя на комисията Петър Ванчев Тодоров да бъде назначена Рени Христова Длъгнекова. Към предложението са приложени: молба от Петър Ванчев Тодоров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Рени Христова Длъгнекова. Към преписката е налице пълномощно на името на Николай Ценов Тодоров да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в област Видин във връзка с произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г., да участва в консултациите за определяне състава на ОИК и СИК и да предлага лица за основния и резервния състав на ОИК и СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Петър Ванчев Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Рени Христова Длъгнекова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол