Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 735-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-565/08.09.2011 г. от Гълъб Борисов Кирилов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Козлодуй, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Зоя Александрова Кръстева да бъде назначена Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева. Към предложението са приложени: молба от Зоя Александрова Кръстева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Десислава Гълъбова Кирилова. Допълнително са представени по факса пълномощно от Борислав Константинов Банчев на Гълъб Борисов Кирилов и писмо от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ДПС - Враца, до ОИК - Козлодуй.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Зоя Александрова Кръстева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол