Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 736-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елена, област Велико Търново, назначена с Решение № 275-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-571/09.09.2011 г. от ОИК - Елена. Към писмото са приложени: предложение от упълномощен представител на ПП „АТАКА" за замяна на члена на ОИК Венета Иванова Лапчева-Русева с Атанас Димитров Павлов; заявление от Венета Иванова Лапчева-Русева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Атанас Димитров Павлов; решение № 74 от 07.09.2011 г. на ОИК - Елена.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елена, област Велико Търново, Венета Иванова Лапчева-Русева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елена, област Велико Търново, Атанас Димитров Павлов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол