Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 739-ПВР/МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Крушари, област Добрич, назначена с Решение № 269-ПВР/МИ от от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-590/12.09.2011 г. от Стефка Кирилова Митева - упълномощен представител на Общинския съвет на Коалиция за България, с приложено пълномощно по преписката за промяна в състава ОИК в община Крушари, област Добрич, като на мястото на Денка Ненчева Петрова - член на комисията, да бъде назначена Златка Костадинова Андонова. Към предложението са приложени: молба от Денка Ненчева Петрова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Златка Костадинова Андонова; копие от свидетелство за завършено полувисше образование и учителска правоспособност от 1972 г. и копие от лична карта на Златка Костадинова Андонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Крушари, област Добрич, Денка Ненчева Петрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Крушари, област Добрич, Златка Костадинова Андонова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол