Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-ПВР/МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-577/09.09.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за замяна на председателя на ОИК - Своге, Иван Василев Иванов с Галина Иванова Стоянова - заместник-председател на комисията, а на мястото на Галина Иванова Стоянова за заместник-председател да бъде назначена досегашната резерва Ренета Стефанова Кръстанова. Към предложението е приложена молба от Иван Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Своге. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ренета Стефанова Кръстанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Своге, Софийска област, Иван Василев Иванов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Галина Иванова Стоянова, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол