Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 743-МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и № 37-МИ/28.08.2011 г., на ОИК в община Садово, област Пловдив

Постъпило е възражение с вх. № 637 от 03.09.2011 г., подадено от Петко Ангелов Петков от община Садово, област Пловдив, срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив. Във възражението се твърди, че решенията следва да бъдат отменени като неправилни, тъй като ОИК неправилно е приела кое е лицето, представляващо ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" за община Садово. Към възражението са приложени: копие от атакуваните решения, копие от пълномощно на името на Петко Ангелов Петков от представляващия ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" Николай Ненчев, копие от възражение и два броя копия от протоколи от 02.02.2011 г. и 21.08.2011 г. от събрания на политическата партия. По своят характер възражението представлява жалба срещу посочените в него решения.
От представените копия от решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово се установява, че същите са били обявени на 29.08.2011 г. Срокът за обжалване е изтекъл на 01.09.2011 г., а жалбата, предмет на настоящото производство, е подадена на 03.09.2011 г. Не се установява твърдението на жалбоподателя, че бил подал възражение със същото съдържание пред ОИК в община Садово на 31.08.2011 г.
От изложеното следва, че жалбата е просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
Отделно от това жалбата е и неоснователна.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Ангелов Петков срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол