Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 745-ПВР/МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, назначена с Решение № 380-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-593/12.09.2011 г. от Надя Димитрова Йосифова-Антова - упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, за промени в ОИК - Бойчиновци, област Монтана. Предлага се на мястото на члена на комисията Петя Николова Тодорова да бъде назначена Марийка Димитрова Младенова. Към предложението са приложени: молба от Петя Николова Тодорова за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Марийка Димитрова Младенова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, Петя Николова Тодорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, Марийка Димитрова Младенова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол