Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 746-ПВР/МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, назначена с Решение № 255-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-557/07.09.2011 г. от Таня Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Сунгурларе, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Ренета Костадинова Василева да бъде назначена Стефка Тодорова Желева. Към предложението са приложени: молба от Ренета Костадинова Василева за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Стефка Тодорова Желева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, Ренета Костадинова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, Стефка Тодорова Желева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол