Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № 753 от 08.09.2011 г., подадена от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Кирково, срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали, като се иска неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
С решение № 55/07.09.2011 г. ОИК - Кирково, незаконосъобразно е определила броя на членовете във всички секционни избирателни комисии в община Кирково да бъде от седем членове, в това число председател, зам.-председател, секретар и четирима членове.
Решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, е постановено при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. Актът не е мотивиран и е преждевременно постановен преди ОИК - Кирково, да е определила и обявила номерата на изборните райони в общината съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Освен това решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, не е съобразено с чл. 35 от Изборния кодекс и изискването, заложено в тази разпоредба, както и в т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на Централната избирателна комисия, за диференциация на броя на членовете на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите в съответните секции.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, и указва на ОИК - Кирково, да постанови ново решение за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии по реда на чл. 35 от Изборния кодекс и т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ на ЦИК съобразно броя на избирателите в съответните секции, след определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Кирково, на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и решения № 23-МИ/13.07.2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Централната избирателна комисия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол