Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 754-МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  жалби от ПП „Демократи за силна България” и ПП „ВМРО – Българско национално движение” против решения № 45, 46, 47 и 48 от 08.09.2011 г. на ОИК – Троян, област Ловеч

Постъпила е жалба с вх. № 771 от 10.09.2011 г. от Милко Кръстев Станчев - председател на ПП „Демократи за силна България" - Троян, и Даниел Кънчев Сираков - председател на ПП „ВМРО - Българско национално движение" - Троян, както и самостоятелна жалба от Милко Кръстев Станчев. Двете жалби са с идентично съдържание и с тях се обжалват решения № 45, 46, 47 и 48 от 08.09.2011 г. на ОИК - Троян, с които са регистрирани кандидати за кметове на кметства в община Троян, издигнати от местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ, НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ, ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ)". В жалбите се твърди, че наименованието „ИЗБОР ЗА ТРОЯН" вече съществува в правния мир и в регистрите на ОИК - Троян. То има своята история в гр. Троян и носи съответната тежест на един формат от партии, част от които не присъстват в регистрираната местна коалиция с това име. Жалбоподателите протестират срещу използване на името „ИЗБОР ЗА ТРОЯН", поради опасност от подвеждане на избирателите и настояват за спешно разпореждане на ЦИК.
Централната избирателна комисия намира, че с така подадените жалби само формално се обжалват решения № 45, 46, 47 и 48 от 08.09.2011 г. на ОИК - Троян, тъй като те не съдържат никакви доводи срещу извършената с тях регистрация на кандидати за кметове на кметства. С жалбите се атакува единствено наименованието на регистрираната местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН". След служебна проверка ЦИК установи, че тази местна коалиция е регистрирана с решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, което е било обявено по предвидения в ИК ред в 13,00 ч. на същия ден. Централната избирателна комисия приема, че с подадените жалби се атакува именно това решение. От обявяването му на 25.08.2011 г. започва да тече 3-дневният срок за обжалването му пред ЦИК. Към момента на подаване на настоящите жалби този срок вече е изтекъл, поради което те следва да бъдат оставени без разглеждане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане жалбата на Милко Кръстев Станчев - председател на ПП „Демократи за силна България" - Троян, и Даниел Кънчев Сираков - председател на ПП „ВМРО - Българско национално движение" - Троян, както и жалбата на Милко Кръстев Станчев
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол