Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 758-ПВР/МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Белово, област Пазарджик, назначена с Решение № 317-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-599 от 13.09.2011 г. от Стоянка Спасова Близнакова - упълномощен представител на ПП „ДПС", придружено с молба от Любка Сотирова Близнакова - член на ОИК - Белово, област Пазарджик, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Константина Димитрова Велчева, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Константина Димитрова Велчева и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Любка Сотирова Близнакова, ЕГН ..., от длъжността член на ОИК - Белово, област Пазарджик, и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Константина Димитрова Велчева, ЕГН ..., за член на ОИК - Белово, област Пазарджик.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол