Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 760-ПВР/МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-576/09.09.2011 г. от преупълномощения председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Алфатар, област Силистра, Севал Исмаил Мустанова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Хюлия Илхан Мехмедалиева от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Ирена Димова Илиева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Хюлия Илхан Мехмедалиева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Ирена Димова Илиева.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП "ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Венцислава Костадинова Михайлова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Катя Димитрова Минкова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Венцислава Костадинова Михайлова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Катя Димитрова Минкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Хюлия Илхан Мехмедалиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Венцислава Костадинова Михайлова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Ирена Димова Илиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Катя Димитрова Минкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол