Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 762-ПВР/МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-506/31.08.2011 г. от Йордан Желязков Иванов - упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", за промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца. Предлага се Емил Георгиев Атанасов, ЕГН ..., да бъде освободен като член на ОИК в община Криводол, област Враца, и на негово място да бъде назначена за член на комисията Геновева Стаменова Гешовска, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Емил Георгиев Атанасов за освобождаването му като член на ОИК в община Криводол; декларация съгласно чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Геновева Стаменова Гешовска. Към преписката е налице и пълномощно на името на Йордан Желязков Иванов, като упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за община Криводол.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Емил Георгиев Атанасов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Геновева Стаменова Гешовска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол