Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 763-ПВР/МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-583/12.09.2011 г. от Добрин Миладинов - представителя на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, за извършване на замяна в състава на ОИК - Куклен. Към предложението са приложени: молби за освобождаване от състава на ОИК от Мария Минчева Георгиева, Веска Желязкова Кралева и Петко Лазаров Даскалов; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Здравка Илиева Даскалова, Любка Иванова Стоева и Марияна Петрова Войникова; дипломи за завършено висше образование - 3 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Мария Минчева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Веска Желязкова Кралева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Петко Лазаров Даскалов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Здравка Илиева Даскалова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Любка Иванова Стоева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Марияна Петрова Войникова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 22:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол