Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 764-ПВР/МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-597 от 13.09.2011 г. от ОИК - Оряхово, за промени в състава на ОИК - Оряхово, придружено с предложение от Росен Жеков Добрев - пълномощник на партия „ГЕРБ". Предлага се Илия Борисов Бенкин да бъде освободен като член на ОИК и на негово място да бъде назначена Мариела Иванова Казакова. Към предложението са приложени молба от Илия Борисов Бенкин да бъде освободен като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Мариела Иванова Казакова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Илия Борисов Бенкин, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Мариела Иванова Казакова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 22:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол