Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 766-МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 74-МИ/05.09.2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив

Постъпили са жалби с вх. № 736 от 08.09.2011 г. от Дани Стефанова Каназирева - председател на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", вх. № 752 от 09.09.2011 г. от Цветелин Никифоров Цонев - представител на коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" и вх. № 768 от 09.09.2011 г. от Величко Апостолов и всичките срещу Решение № 74-МИ от 05.09.2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив. Към жалбите са приложени: копия от атакуваното решение на ОИК - Пловдив; сигнал с вх. № 84 от 02.09.2011 г.; сигнал от 03.09.2011 г.; пълномощни за лицата подали жалбите; протоколи за констатации от 05.09.2011 г. - 6 броя; актове за установяване на административно нарушение от 05.09.2011 г. - № 3, № 5, № 7; протокол № 13 от 05.09.2011 г. на ОИК - Пловдив; снимков материал; копие от вестник и от листовка на предизборна коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ".
В жалбите се правят оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение. Твърди се, че са нарушени разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 17, чл. 128, чл. 133 и чл. 134 от ИК. Според жалбоподателите Изборният кодекс не съдържа забрана за разпространяване на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и др. извън срока по чл. 128 от ИК, както и че в разпоредбата на чл. 134 и чл. 135 не са наложени императивни времеви ограничения в разпространяването на агитационните материали. Според жалбоподателите техните действия не попадат и в приложното поле на чл. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
Жалбите на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" и коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" са подадени в срок и са допустими. Жалбата на Величко Апостолов е подадена след изтичане на срока за обжалване, доколкото атакуваното решение е обявено на 05.09.2011 г., а жалбата е подадена едва на 09.09.2011 г., поради което същата е недопустима.
Разгледани по същество жалбите на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" и коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" са основателни. Действително Изборният кодекс не съдържа разпоредби и забрани, които да ограничават правата на гражданите, политическите партии и коалиции и местните коалиции да разпространяват агитационни материали преди започване на предизборната кампания. Изводът на ОИК - Пловдив, че е налице нарушение на чл. 128 от ИК е незаконосъобразен. Общинската избирателна комисия не разполага с компетентност по отношение на агитацията и рекламата извън пределите на предизборната кампания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 128 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 74-МИ/05.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив изцяло.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол