Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 810-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-05-6 от 30.08.2014 г., от Павел Алексеев Христов - административен секретар на ПП „ГЕРБ" -Варна, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски. Предлага се на мястото на Десислава Марчева Бонева - член на комисията, и на Калин Светославов Калевски - член на комисията, да бъдат назначени Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова.

Към предложението са приложени: заявления от Десислава Марчева Бонева и Калин Светославов Калевски за освобождаването им като членове на РИК, по лични причини; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова, копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Десислава Марчева Бонева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Калин Светославов Калевски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Крум Ламбов Стефанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Кремена Михайлова Тороманова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2014 в 02:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол