Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 811-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-87 от 29.08.2014 г., подписано от заместник-председателя и секретаря на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, с приложено към него предложение от Дияна Алексиева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив, като на мястото на Спас Атанасов Шуманов - член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, да бъде назначен Тодор Димитров Тодоров.

Към заявлението са приложени: заявление от Спас Атанасов Шуманов за освобождаването му като член на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование, копие от лична карта и автобиография на Тодор Димитров Тодоров; пълномощни - 2 бр., удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ", издадено по ф.д. № 1545/2007 г. от VІ-16 с-в на СГС от 06.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Спас Атанасов Шуманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2014 в 02:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол