Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 817-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Тошко Методиев Въртинков срещу Решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК в Дванадесети изборен район – Монтана

Постъпила е жалба по с вх. № НС-22-107 от 28.08.2014 г. от Тошко Методиев Въртинков срещу Решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК в Дванадесети изборен район - Монтана, в оригинал.

Централната избирателна комисия уведоми РИК - Монтана, чрез председателя й Камелия Илиева с указание незабавно да бъде комплектована жалбата.

С вх. № НС-15-94 от 30.08.2014 г. в ЦИК са пристигнали:

- заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана за определяне границите и обхвата на избирателните секции;

- разпечатка от официалния сайт на община Монтана от 08.08.2014 г. - 13,58 ч., която съдържа заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана;

- протокол № 3 от 21.08.2014 г. от заседание на РИК - Монтана.

Жалбоподателят моли да бъде отменено решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана, като неправилно и незаконосъобразно.

Районната избирателна комисия - Монтана, на свое заседание от 21 август 2014 г. е разгледала жалбата, входирана под № 12/20.08.2014 г. в регистъра на жалбите. Същата е депозирана в 9,56 ч.

От представената справка на „Информационно обслужване" - община Монтана, е видно, че заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана е обявена на 08.08.2014 г. в 13,58 ч. на официалния сайт на община Монтана.

Правилно РИК - Монтана, е приела, че жалбата е просрочена, тъй като е подадена на 20.08.2014 г., а обжалваната заповед е публикувана на 08.08.2014 г., поради което е оставила без уважение жалбата на Тошко Методиев Въртинков като недопустима.

Жалбата е допустима като подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с предоставените й документи, намира, че решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана, е правилно и законосъобразно и не следва да бъде отменяно

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2014 в 02:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол