Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 818
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: одобрение на промени в Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ № ЦИК-00-225/26.08.2014 г., в което Общественият съвет уведомява Централната избирателна комисия за решението си за изменение и допълнение на Правилата за дейността си, взето на заседание на Обществения съвет, проведено на 26 август 2014 г. Правилата са одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК. Съгласно чл. 55 ал. 2 от Изборния кодекс и раздел III, т. 13 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия следва да одобри и това решение на ОС, за да влезе то в сила.

Решението на Общественият съвет прави следните изменения и допълнения на Правилата за дейност, публикувани в Приложение към Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г.:

- в т. 11 на приложението думите „гласуване на становища" се заличават и вместо тях се добавят думите „провеждане на заседание". Добавя се второ изречение със следния текст: „При липса на кворум заседанието се отлага с 15 минути и се провежда с присъстващите членове";

- т. 11.1. става т. 12.1., като нейното съдържание остава същото, а именно: „Неразделна част от становищата представляват изразените мнения на организациите, които не съвпадат с общото становище".

След като разгледа и обсъди уведомителното писмо на Обществения съвет и на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява приетите с Решение на Обществения съвет от 26.08.2014 г. изменения и допълнения на Правилата за дейността му, както следва:

1. Точка 11 се изменя и допълва така: „Кворумът за провеждане на заседание е повече от половината от състава на Обществения съвет. При липса на кворум заседанието се отлага с 15 минути и се провежда с присъстващите членове".

2. Настояща точка 11.1. става т. 12.1.

 

3. Приложението към Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г., заедно с направените в него изменения и допълнения, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия в съответствие с т. 2 на Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2014 в 02:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол