Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 837-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – представляващ ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по електронната поща вх. № 937 от 19.09.2011 г. от Иво Цветанов Балевски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев от листата на ПП „ГЕРБ" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат подробни доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520 - МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 87 от 18.09.2011 в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна, се установява, че Иво Цветанов Балевски има постоянен адрес в община Трявна от 02.09.2005 г., а Явор Цанков Цанев е с постоянен адрес в тази община от 28.02.2000 г. Поради това те отговарят на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ГЕРБ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол