Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 840-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Розен Илиев Марчев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 888 от 16.09.2011 г. на ЦИК от Розен Илиев Марчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидатска листа на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН", в която под № 9 за кандидат за общински съветник е вписана Галя Антонова Балдева.
В жалбата се твърди, че решението на ОИК - Гърмен, е постановено в противоречие с изискванията на чл. 126, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ИК и че Галя Антонова Балдева повече от една година не живее в с. Скребатно, а живее и работи в Кралство Испания. Направено е искане за заличаване на Галя Антонова Балдева от листата на коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН" и промяна в номерацията на кандидатите след № 7.
Жалбата е подадена от редовно упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, видно от пълномощно № КО-Г-008 от 19.07.2011 г., в срок и като такава, се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
За да постанови решение № 72 от 14.09.2011 г. ОИК - Гърмен, се е позовала на изискуемите по чл. 126, ал. 1 и 2 от ИК документи и след извършена проверка в Общинската администрация - Гърмен, за наличието на постоянен и настоящ адрес на кандидатите, предложени от коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН". Видно от приложената към преписката декларация на Галя Антонова Балдева (Приложение № 52 от изборните книжа за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК постоянният и настоящият адрес на Галя Антонова Балдева са с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград. Декларираните обстоятелства се потвърждават и от служебно извършената от Общинска администрация - Гърмен, проверка по искане на общинската избирателна комисия - писмо № 66-00-190(1) от 17.09.2011 г.
Решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, е правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 888 от 16.09.2011 г. на ЦИК от Розен Илиев Марчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидатска листа на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН", в която под № 9 за кандидат за общински съветник е вписана Галя Антонова Балдева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол