Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 841-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Найден Иванов Иванов – представляващ партия „Българска социалистическа партия” за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК – Попово, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № 942 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Найден Иванов Иванов - представляващ партия „Българска социалистическа партия" за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за кандидат за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов от името на ПП „РЗС".
В жалбата се твърди, че кандидатът за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов, регистриран от ПП „РЗС", не отговаря на условията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА - спрямо него има влязла в сила присъда, с която му е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер и той попада в категорията на лице, което, ако евентуално бъде избрано за кмет на кметство, пълномощията му ще се прекратят предсрочно поради наличие на посоченото в ЗМСМА основание.
Жалбата е подадена от редовно упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Попово, видно от пълномощно № 929 от 03.09.2011 г., в срок и като такава се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
За да постанови решение № 57 от 13.09.2011 г. ОИК - Попово, се е позовала на изискуемите по чл. 126, ал. 1 и 2 от ИК документи. Видно от приложената декларация от Ангел Александров Асенов по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК Ангел Александров Асенов е декларирал, че не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
По силата на Решение № 677-МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК обстоятелствата по чл. 4, ал. 5 от ИК подлежат на проверка.
Решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, е правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 942 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Найден Иванов Иванов - представляващ партия „Българска социалистическа партия" за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за кандидат за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов от името на ПП „РЗС".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол