Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 843-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Раковски, област Пловдив, назначена с Решение № 143-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-640/19.09.2011 г. от Павел Гуджеров -представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Раковски, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Анна Славова Белчева-Керина да бъде назначена Таня Иванова Гавраилова. Към предложението са приложени: заявление от Анна Славова Белчева-Керина за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Таня Иванова Гавраилова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Анна Славова Белчева-Керина, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Таня Иванова Гавраилова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол