Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 844-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Крумовград, област Кърджали, назначена с Решение № 286-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-608/15.09.2011 г. от Асен Славчев Тюрдиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Крумовград, област Кърджали. Предлага се на мястото на члена на комисията Русин Михайлов Антонов да бъде назначен Венцислав Асенов Бакалов. Към предложението са приложени: молба от Русин Михайлов Антонов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Асенов Бакалов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Крумовград, област Кърджали, Русин Михайлов Антонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Крумовград, област Кърджали, Венцислав Асенов Бакалов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол