Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 845-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Камено, област Бургас, назначена с Решение № 195-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-605/14.09.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Камено за промяна в състава на ОИК - Камено. Към писмото са приложени: молба от Шенгюл Ешреф Ибрям за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; молба от Меджит Ниязи Мехмед - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за замяна на Шенгюл Ешреф Ибрям, като заместник-председател на ОИК - Камено, с Ахмед Назим Мехмед; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и удостоверение с рег. № 43749/07.09.2011 г. от Бургаски свободен университет за положени държавни изпити по специалността ИКН съгласно протокол № 333/08.07.2011 г. на Ахмед Назим Мехмед.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Камено, област Бургас, Шенгюл Ешреф Ибрям, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Камено, област Бургас, Ахмед Назим Мехмед, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол