Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", подписано от Иван Георгиев Генов и Маргарита Милева Милева - председателстващи и представляващи партията заедно и поотделно, заведено под № 41 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.05.2009 г. по ф.д. № 252/2009 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии и заверен от съда препис от решение от 25.05.2011 г. по ф.д. № 252/2009 г. на СГС - ТО, VI-5 състав, за вписване на промени в регистрацията на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 252/2009 г.; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 43 от 09.06.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията и заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 49 на „Държавен вестник", бр. 49 от 28.06.2011 г., за извършени промени в регистрацията на партията; протокол от заседание на Националния комитет на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" от 25.06.2011 г. с прието решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образци от подписите на представляващите партията лица; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-330 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 01.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 252/2009 г.; удостоверение № 132-127 от 07.07.2011 г. от „Първа инвестиционна банка" АД, офис Сити център София, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8774 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-682 от 08.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол