Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 89-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ", подписано от Пламен Любенов Юруков в качеството на председател и представляващ ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ", заведено под № 60 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 17.06.2011 г. по ф.д. № 285/2011 г. на СГС - ФО, 12 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав,  по ф.д. № 285/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 127 на „Държавен вестник", бр. 52 от 08.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Управителния съвет на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ"; протокол от заседание на Централния управителен съвет на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" от 06.07.2011 г. за вземане на решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-366 от 19.07.2011 г. на Сметната палата; удостоверение № 0126/8789 от 19.07.2011 г.  на УниКредит Булбанк АД, Бизнес център София Света Неделя, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 285/2011 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Пламен Любенов Юруков за упълномощаване на Мирослава Георгиева Борикова за регистриране на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" в Централната избирателна комисия; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 321 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол