Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-ПВР/МИ
София, 12.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г., към което е приложено предложение от Ралица Тодорова - пълномощник на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Каспичан, както и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените за назначаване за членове на ОИК - Каспичан, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева. С писмо вх. № МИ-11-1 от 12.09.2014 г. са изпратени декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева.

С писмо вх. № МИ-11-1 от 11.09.2014 г. е постъпило предложение от Димитър Димитров - упълномощен представител на Коалиция за България, към което е приложена декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Милен Иванов Марков - предложен за секретар на ОИК - Каспичан, както и пълномощно на представляващия коалицията. Копие от дипломата на Милен Марков е изпратено с писмо вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Миглена Тодорова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Каспичан, област Шумен, Милен Иванов Марков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2014 в 23:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол