Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 928-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалби от Йордан Минев Йорданов – упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост” (РЗС) за община Разград, срещу решения № 174 от 20.09.2011 г., № 169 от 20.09.2011 г. и № 171 от 20.09.2011 г. на ОИК – Разград, област Разград

Постъпили са жалби с вх. № М-48 от 22.09.2011 г. срещу решение № 174 от 20.09.2011 г.; вх. № М-49 от 22.09.2011 г. срещу решение № 169 от 20.09.2011 г.; с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. срещу решение № 171 от 20.09.2011 г. от Йордан Минев Йорданов - упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост" (РЗС) за община Разград, с пълномощно № РК-168 от 12.09.2011 г.
С решение № 174 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е отказала регистрация на кандидата за кмет на кметство с. Раковски, община Разград, издигнат от ПП „Ред, законност и справедливост" - Алиосман Хюсеин Топал, на основание чл. 126, ал. 1 и 3 от ИК без в решението да са посочени каквито и да било мотиви за постановения отказ.
С решение № 169 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е извършила регистрация на 13 кандидати от кандидатска листа за общински съветници на ПП „Ред, законност и справедливост" на основание чл. 33, ал. 1, т. 15, чл. 20, ал. 2 и чл. 126, ал. 2 и § 10 от ПЗР на ИК и със същото решение е отказала регистрацията на пет от предложените кандидати за общински съветници на основание чл. 126, ал. 1 и 3 от ИК, а именно записаните под № 10 Адил Алиосманов Сюлейманов; под № 14 Хасан Ерсин Ахмед; под № 15 Пресиян Асенов Стоилов; под № 17 Васил Митев Димов и под № 18 Севджан Ердинч Ахмед, без да сочи мотиви за постановения отказ.
С решение № 171 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е отказала регистрация на кандидата за кмет на кметство с. Топчии, община Разград, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост", Петър Николаев Петров, като сочи, че са налице изискуемите документи, но декларацията по чл. 126, ал. 1, т. 3 от ИК е некоректно попълнена.
И трите жалби с вх. № М-48 от 22.09.2011 г. срещу решение № 174 от 20.09.2011 г.; вх. № М-49 от 22.09.2011 г. срещу решение № 169 от 20.09.2011 г.; с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. срещу решение № 171 от 20.09.2011 г. са подадени от Йордан Минев Йорданов - редовно упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост" (РЗС) за община Разград, с пълномощно № РК-168 от 12.09.2011 г. и в изискуемия от ИК срок, поради което се явяват процесуално допустими.
Разгледани по същество жалбите са основателни и следва да бъдат уважени. Видно от приложения към преписките регистър на ОИК - Разград, в графа „Забележки" е отбелязано, че са дадени указания по телефона, без да е цитирано на кого са дадени и какви точно указания са дадени, без да са посочени часът и датата, когато са дадени тези указания.
Посочените правни основания за взимане на цитираните решения не кореспондират с нормите на чл. 127 от ИК. Решенията на общинската избирателна комисия не са мотивирани.
Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решения № 174 от 20.09.2011 г., № 169 от 20.09.2011 г. и № 171 от 20.09.2011 г. на ОИК - Разград, област Разград.
УКАЗВА на ОИК - Разград, област Разград, да постанови нови решения, с които да извърши регистрация на кандидатите за общински съветници, за които е постановила отказ, и за кметове на кметства в с. Раковски и с. Топчии в община Разград, област Разград, предложени от ПП „РЗС", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. при спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол