Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 929-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Христина Димитрова Йотова, с постоянен адрес Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, срещу решениe № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Горна Малина

Постъпила е жалба с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Христина Димитрова Йотова, регистрирана като кандидат за общински съветник с кандидатска листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", срещу решениe № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, с което е отказано анулиране на регистрацията на Христина Димитрова Йотова, като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С молба с вх. № 12 от 20.09.2011 г. Христина Димитрова Йотова е поискала да бъде заличена от листата за общински съветници и кметове, регистрирана с решение № 44 от 19.09.2011 г., като е посочила лични причини. Жалбоподателката твърди, че от предварителни разговори с представители на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" е останала с впечатление, че ще бъде техен кандидат за кмет на кметство. Твърди, че въпреки ясно изразената й воля и без съгласието й е била вписана в листата за общински съветници от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ". След извършената служебна проверка на документите приложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" представлявана от Иван Методиев Генков въз основа на което е издадено решение № 44 от 19.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, е видно, че е приложено саморъчно попълнено и подписано заявление от молителката, с което същата е дала съгласие да бъде регистрирана, като кандидат за общински съветник в община Горна Малина от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество неоснователна.
Правилно ОИК - Горна Малина, със свое решение № 54 от 20.09.2011 г. е отказала да анулира регистрацията на Христина Димитрова Йотова, като кандидат за общински съветник на основание лична молба, тъй като посочените в нея лични причини не попадат в хипотезата на чл. 127, ал. 5 от ИК - изпадане в „трайна невъзможност" или „смърт". В правомощията на ОИК разписани в чл. 33 от ИК не се предвижда анулиране на направена вече регистрация.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Христина Димитрова Йотова, срещу решение № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, с което се отказва заличаването й от листата за общински съветници от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", като неоснонователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол