Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 930-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу отказ за регистрация на МИЛЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ като кандидат за кмет на кметство с.Безмер, община Тервел

Постъпила е жалба с вх. № М-64/23.09.2011 г. от Иван Димитров Иванов, упълномощен представител на ПП "Земеделски Народен Съюз", срещу решение № 117 от 20.09.2011г. на ОИК - Тервел, с което е отказано на Милен Петров Николов да бъде регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Безмер, община Тервел, в кандидатска листа за кмет на кметство, предложена от ПП "Земеделски Народен Съюз". Към жалбата са приложени: решение № 8 от Постоянното присъствие на ПП "Земеделски Народен съюз" с предложение за издигане на Милен Петров Николов за кандидат за кмет на кметство с. Безмер; пълномощно от представляващия партията в полза на Иван Димитров Иванов; предложение за регистриране на кандидат за кмет на кметство от ПП "Земеделски Народен Съюз" (Приложение № 43 от изборните книжа); декларация от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 56 от изборните книжа); декларация от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви "а" и "б"ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК (Приложение № 53 от изборните книжа); заявление от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК (Приложение № 49 от изборните книжа) и собственоръчно написано и подписано заявление от кандидата Милен Петров Николов, че същият "желае да бъде отписан от списъка на кандидатите за общински съветници от политическа партия БСП". Заявлението е с входящ № 26/20.09.2011 г.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК от надлежно упълномощено лице и като такава, се явява допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.
От представените към преписката решения на ОИК -Тервел, и документи е видно, че общинската избирателна комисия със свое решение № 110 от 17.09.2011 г. е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в гр. Тервел по предложение на ПП "Българска социалистическа партия". В решението под № 17 е регистриран Милен Николов Петров. Към решението са приложени всички изискуеми по чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520 -МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК документи за кандидата Милен Петров Николов. Решението е обявено на 17.09.2011 г. и още при подаването на искането на кандидата "да бъде отписан" е влязло в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба срещу решение № 117 от 20.09.2011 г., с което ОИК - Тервел, е постановила отказ да регистрира Милен Петров Николов като кандидат за кмет на кметство с. Безмер в кандидатската листа за кмет на кметство, предложена от ПП "Земеделски Народен Съюз", за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол