Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 931-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Йордан Тодоров Гергов – кандидат за общински съветник от ПП ”ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, срещу решение № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК – Мездра, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-65 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Йордан Тодоров Гергов - кандидат за общински съветник от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 54 от 20.09.2011г. на ОИК - Мездра, област Враца, с което е постановен отказ за регистрация на жалбоподателя за участие в изборите като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В жалбата са развити основания за незаконосъобразност на обжалваното решение по съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е неоснователна.
С решение № 54 от 20.09.2011 г. ОИК - Мездра, е отказала да регистрира жалбоподателя Йордан Тодоров Гергов в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., предложена от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", тъй като същият вече е бил регистриран като кандидат за кмет на община Мездра по предложение на „Коалиция за община Мездра". За да постанови така обжалваното решение, Общинската избирателна комисия се е позовала на разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс т. 19 на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ИК кандидатът за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия или коалиция от партии. В настоящия случай, видно от представеното към административната преписка решение № 28 от 15.09.2011г. на ОИК - Мездра, жалбоподателят Йордан Тодоров Гергов е бил регистриран като кандидат за кмет на община Мездра в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., но по предложение на друга политическа сила - местната коалиция „Коалиция за община Мездра". Тоест налице е формална пречка по смисъла на чл. 122, ал. 4 от ИК и т. 19 на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК жалбоподателят да бъде регистриран като кандидат за общински съветник по предложение на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", след като вече е бил регистриран като такъв за кмет на община Мездра по предложение на друга политическа партия или коалиция от партии. Без значение в случая се явява обстоятелството, че ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е същевременно и участник в местната коалиция, която вече е предложила жалбоподателя като кандидат за кмет, тъй като те са отделни правни субекти по смисъла на Изборния кодекс. По изложените съображения следва да се приеме, че действително е била налице пречката по чл. 122, ал. 4 от ИК жалбоподателят Йордан Тодоров Гергов да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и като е постановила обжалвания отказ, ОИК в община Мездра е действала правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-65 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Йордан Тодоров Гергов - кандидат за общински съветник от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 54 от 20.09.2011г. на ОИК - Мездра, област Враца, с което е постановен отказ за регистрация на жалбоподателя за участие в изборите като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол