Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 935-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Петър Ангелов Равчев, регистриран от ОИК – Ракитово, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

Постъпило е писмо с вх. № М-53 от 23.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Ракитово, с което ни уведомяват, че Петър Ангелов Равчев, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ". Към писмото са приложени решение № 71 от 19.09.2011 г. и решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. с предложения вх. № 11/18.09.2011 г. и № 21/20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Петър Ангелов Равчев в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" с решение № 71 от 19.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е подала първа предложение за регистрация на кандидата на 18.09.2011 г. в 14,00 ч. под № 11, а ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 15,30 ч. под № 21.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по ред регистрация, извършена с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Петър Ангелов Равчев, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", извършена с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
За решението да се уведомят ОИК - Ракитово, кандидатът за общински съветник Петър Ангелов Равчев и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол