Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 937-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, назначена с Решение № 372-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-666/21.09.2011 г. от Андрей Иванов Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Невестино, област Кюстендил. Предлага се на мястото на председателя Димитър Благоев Андонов да бъде назначен досегашният член на ОИК Любомир Ананиев Христов; на мястото на члена на ОИК Любомир Ананиев Христов да бъде назначен Светослав Евтимов Ангелов; на мястото на члена на ОИК Красимир Христов Паунски да бъде назначена Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, а на мястото на члена на ОИК Красимир Атанасов Стоименов да бъде назначен Владимир Александров Миланов. Към предложението са приложени: заявления от Димитър Благоев Андонов, Красимир Христов Паунски и Красимир Атанасов Стоименов за освобождаването им от ОИК, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; дипломи за завършено висше образование на Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина и Владимир Александров Миланов и уверение № 129238 от 21.09.2011 г., издадено от Югозападен университет „Неофит Рилски" - Благоевград, за завършено висше образование от Светослав Евтимов Ангелов, както и пълномощно на името на Валентин Тончев Микев, и пълномощно на името на Андрей Иванов Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Димитър Благоев Андонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Любомир Ананиев Христов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Светослав Евтимов Ангелов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Красимир Христов Паунски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Красимир Атанасов Стоименов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Владимир Александров Миланов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол