Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 938-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-625/16.09.2011 г. от Боряна Симеонова Методиева - областен председател на ПП „Движение за права и свободи" в област Перник, за промени в ОИК - Радомир, област Перник. Предлага се на мястото на Илия Григоров Илиев като член да бъде назначена Теменужка Кирилова Михайлова. Към предложението са приложени: заявление от Илия Григоров Илиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Теменужка Кирилова Михайлова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Илия Григоров Илиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Теменужка Кирилова Михайлова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол