Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 939-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе, назначена с Решение № 199-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-680/26.09.2011 г. от Валентин Панайотов Великов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Борово, област Русе. Предлага се на мястото на Мариана Петкова Георгиева и на мястото на Росица Йорданова Кънева като членове на ОИК - Борово, да бъдат назначени Кою Стоянов Коев и Искра Божидарова Русинова. Към предложението са приложени: заявления от Мариана Петкова Георгиева и Росица Йорданова Кънева за освобождаването им като членове на ОИК, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; диплома за завършено висше образование на Кою Стоянов Коев и уверение № 333 от 05.07.2011 г., издадено от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" за завършено висше образование от Искра Божидарова Русинова, както и пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Валентин Панайотов Великов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Мариана Петкова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Росица Йорданова Кънева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Кою Стоянов Коев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Искра Божидарова Русинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол