Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 940-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Русе, област Русе, назначена с Решение № 434-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-633/19.09.2011 г. от Иван Иванов - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промени в ОИК - Русе, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Искрен Маринов Илиев да бъде назначен Петър Стефков Карасимеонов. Към предложението са приложени: молба от Искрен Маринов Илиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Петър Стефков Карасимеонов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Русе, област Русе, Искрен Маринов Илиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Русе, област Русе, Петър Стефков Карасимеонов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол