Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 941-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Русе, област Русе

Постъпили са жалби с вх. № М-94 от 26.09.2011 г. от Димитринка Неделчева Димитрова - независим кандидат за кмет на община Русе, и от Алина Блъскова, представляващ инициативния комитет, който е издигнал независим кандидат, срещу решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на ОИК - Русе, за заличаване на регистрацията на кандидата.
В жалбите се твърди, че неправилно ОИК - Русе, не е предоставила срок за допълване на подписката с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на община, като неправилно е заличила извършената по-рано регистрация.
Централната избирателна комисия, след като обсъди постъпилите жалби, намери същите за подадени в законоустановения срок и разгледани по същество, се явяват основателни.
Обжалваното решение е постановено на 21.09.2011 г. от ОИК - Русе, и е обявено в 16,30 ч. на 22.09.2011 г. Жалбите са подадени в 16,14 ч. ОИК - Русе, и заведени с вх. № 255 от 25.09.2011 г. В решението на ОИК - Русе, е посочено, че то подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му. Поради това ЦИК намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима.
Общинската избирателна комисия с решение № 219/МИ от 20.09.2011 г. е регистрирала Димитринка Неделчева Димитрова за независим кандидат за кмет на община Русе, предложена от инициативен комитет. При постановяване на решението не е приключила проверката на подписката с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. С протокол от 21.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - Русе, е установено, че подписката съдържа 1730 коректни записи на избиратели. Общинската избирателна комисия е установила, че независимият кандидат не е бил подкрепен от изискуемите 2000 избиратели от община Русе, и поради неизпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, буква „д" от ИК е заличила регистрацията на независимия кандидат Димитринка Неделчева Димитрова.
Централната избирателна комисия намира, че при констатирани непълноти в подписката ОИК - Русе, е трябвало да даде указания и срок на инициативния комитет за отстраняването им и след като указанията не бъдат изпълнени, да заличи направената регистрация. Атакуваното решение следва да бъде отменено, като ОИК - Русе, даде указания на инициативния комитет в тридневен срок да допълни подписката си.
Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на ОИК - Русе, за заличаване на регистрацията на Димитринка Неделчева Димитрова за независим кандидат за кмет на община Русе.
УКАЗВА на ОИК - Русе, да даде указания на инициативния комитет за регистриране на Димитринка Неделчева Димитрова за независм кандидат за кмет на община Русе и да допълни в тридневен срок представената подписка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол