Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 942-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Долни Дъбник, област Плевен, назначена с Решение № 158-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-676/26.09.2011 г. от Тошко Борисов Гетов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, като Павлина Гоцева Дескова, председател на общинската избирателна комисия бъде преназначена за член, а назначеният за член Здравко Кирилов Христов бъде преназначен за председател. Към предложението са приложени: заявление от Павлина Гоцева Дескова да бъде освободена от длъжността председател на комисията, като продължи работата си в качеството си на член на ОИК; пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ" Бойко Методиев Борисов за областния координатор на партията за област Плевен, Иван Николов Новкиришки и пълномощно от Иван Николов Новкиришки за общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Долни Дъбник, Тошко Борисов Гетов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА Павлина Гоцева Дескова, ЕГН ..., председател на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, за член на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА Здравко Кирилов Христов, ЕГН ..., член на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, за председател на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол