Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 944-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Политическа партия „ГЕРБ” срещу действие на член на ОИК в община Разград, област Разград

Постъпила е жалба с вх. № М-114 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Тодор Атанасов Димитров - областен координатор на Политическа партия „ГЕРБ" за област Разград, срещу действие на Евгения Петрова Кочанова, член на ОИК в община Разград от квотата на ПП „НДСВ", изразяващо се в участие като упълномощен представител на ПП „НДСВ" на консултациите за състав и ръководство на СИК, проведени при кмета на община Разград на 14.09.2011 г. Тъй като не е постигнато съгласие на консултациите между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, секционните избирателни комисии ще трябва да се назначат от ОИК в община Разград съгласно чл. 34, ал. 10 от ИК. Така ще се получи ситуация, в която лице, участвало в консултациите за СИК, ще бъде едновременно и част от органа, който ще взема решение за назначаването им. Това е противоречие според жалбоподателя, тъй като буди съмнения в обективността на този член на ОИК при приемане на решенията на ОИК за назначаване на комисиите и дава неоснователно предимство на ПП „НДСВ" пред останалите политически формации, участващи в този процес. Счита също, че е нарушен Изборният кодекс и смята това за основание да поиска от Централната избирателна комисия да вземе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Евгения Петрова Кочанова като член на ОИК в община Разград. Жалбоподателя прилага пълномощно като представляващ ПП „ГЕРБ" на територията на община Разград във връзка с изборите на 23 октомври 2011 г. и копие от протокола от проведените на 14.09.2011 г. консултации за състав и ръководство на СИК в община Разград.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
От представеното копие на протокола от срещата за проведените консултации при кмета на община Разград за определяне на съставите на СИК в общината е видно, че Евгения Петрова Кочанова е упълномощен представител на ПП „НДСВ" за тези консултации и е присъствала на срещата. На срещата никой от представителите на политическите партии не е възразил срещу участието на Евгения Петрова Кочанова като действащ член на ОИК в община Разград и едновременно с това като упълномощен представител на ПП „НДСВ" за консултациите. Централната избирателна комисия счита, че е недопустимо участието на член на ОИК в провеждането на консултации като упълномощен представител на политическа партия или коалиция, но не е налице и никое от обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 на ИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на член на ОИК. Посоченият от жалбоподателя „утвърден принцип", че при произвеждане на изборите членовете на комисиите (ОИК и СИК) след встъпване в правомощията си следва да се ръководят единствено от закона и да не проявяват политически пристрастия е по-скоро морален принцип, а не законово задължение, което подлежи на санкция.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № М-114 от 26.09.2011 г., подадена от Политическа партия „ГЕРБ", с искане за предсрочно освобождаване на Евгения Петрова Кочанова от състава на ОИК - Разград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол