Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Светлана Николаева Боева срещу решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК в община Силистра

Постъпила е жалба с вх. № М-93 от 24.09.2011 г. на ЦИК от Светлана Николаева Боева - независим кандидат за кмет и общински съветник в община Силистра, срещу решение № 183 от 24.09.2011 г. на ОИК в община Силистра. Според жалбоподателя е допусната нередност при тегленето на жребия за поредността на партиите, местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Силистра. Като участник в два различни избора като независим кандидат - за кмет на община Силистра и за общински съветник, жалбоподателят е издигнат от два различни инициативни комитета съгласно изискванията на чл. 97, ал. 3 от Изборния кодекс и при тегленето на жребия е получил два различни номера на бюлетините за участието си в двата избора. В същото време друг независим кандидат Никола Стефанов Караколев за кмет на кметство с. Айдемир и за общински съветник в община Силистра е получил един и същи номер за двата избора. Обяснението на председателя на ОИК - Силистра, след запитване на жалбоподателя за неравнопоставеността на участниците при тегленето на жребия е, че другият кандидат е издигнат от два инициативни комитета с еднакъв състав за двата избора и затова е получил един и същи номер за двата избора. Жалбоподателят пита не е ли това нарушение на чл. 97, ал. 3 от ИК, а именно - „Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет", и моли за отстраняване на допуснатото нарушение при вземане на решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК -Силистра.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
При направената проверка на регистрите за регистрацията на инициативните комитети се установи, че Никола Стефанов Караколев е издигнат от два различни инициативни комитета съответно с решение № 9 от 23.08.2011 г. като независим кандидат на кметство с. Айдемир и с решение № 10 от 23.08.2011 г. като независим кандидат за общински съветник в община Силистра. Инициативните комитети са създадени с различни решения за всеки вид избор, макар в тях да участват едни и същи избиратели, и заявленията, декларациите, нотариално заверените образци на подписи за участие в двата избора са различни съгласно изискванията на Изборния кодекс и утвърдените с решения на ЦИК изборни книжа. В тази връзка е установено по безспорен начин, че не е допуснато нарушение при регистрацията на Никола Стефанов Караколев като независим кандидат за кмет на кметство с. Айдемир и общински съветник в община Силистра и регистрацията е коректна. Изискването на чл. 97, ал. 3 от ИК за участие на всеки избирател само в един инициативен комитет се отнася за всеки избор поотделно, а не за всички избори. Правата на жалбоподателя не са нарушени и той не е поставен при различни условия като участник в изборите в сравнение с останалите участници.
В същото време е допуснато неправилно тълкуване от ОИК - Силистра, на Решение № 784-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК относно жребия за поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Поради факта, че двата инициативни комитета за издигане на Никола Стефанов Караколев като независим участник в изборите за кмет на кметство Айдемир и за общински съветник са с един и същи състав, изтегленият номер за участие в избора като общински съветник е предоставен и за участие в избора като кмет на кметство с. Айдемир вместо да се изтегли нов номер. Допуснато е нарушение, което противоречи на Изборния кодекс и Решение № 784-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК - Силистра, в частта му, в която на кандидата за кмет на кметство с. Айдемир Никола Стефанов Караколев, издигнат от инициативен комитет, регистриран с решение № 9 от 23.08.2011 г. на ОИК - Силистра, и кандидат за общински съветник в община Силистра, издигнат от инициативен комитет, регистриран с решение № 10 от 23.08.2011 г. на ОИК - Силистра, е определен един и същ номер (№ 40) за участието му в двата избора.
УКАЗВА на ОИК - Силистра, със свое решение да даде на единия инициативен комитет по избор на издигнатия кандидат Никола Стефанов Караколев следващия след последния изтеглен при жребия номер на бюлетината.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол