Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 946-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 93-МИ/19.09.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-11 от 21.09.2011 г. от Александър Владимиров Радославов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" срещу решение № 93-МИ от 19.09.2011 г. на ОИК - Садово, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник Марин Драганов Йосифов от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за община Садово.
В жалбата се изтъкват аргументи, че заличаването на регистрацията на Марин Драганов Йосифов като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е неправилно и необосновано. Посоченото правно основание, а именно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс, изисква кандидатите да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В жалбата се аргументира, че чл. 31, ал. 6 от Конституцията на Република България постановява, че наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата, определени със закон. В обжалваното решение не се прави разлика между ефективно изтърпяване на наказанието и отложено изпълнение в случаите на условно осъждане, което не следва да бъде пречка за упражняване на пасивното избирателно право. Член 4, ал. 5 от ИК има предвид ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода, затова условното осъждане не е пречка кандидатът да бъде избиран в случая за кмет на общината.
Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок и по съществото си е основателна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 93-МИ от 19.09.2011 г на ОИК - Садово, област Пловдив.
УКАЗВА на ОИК - Садово, област Пловдив, да регистрира Марин Драганов Йосифов с ЕГН ..., за кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" в община Садово, съобразявайки се с постъпилото предложение по реда на чл. 126 от ИК и при спазване на останалите изисквания на Изборния кодекс относно регистрация на кандидатите и съответните решения на Централната избирателна комисия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол