Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 947-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Любомир Димитров Киров и Йордан Димитров Стоянов против решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Карлово, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-124/26.09.2011 г. на ЦИК от Любомир Димитров Киров - независим кандидат за общински съветник в община Карлово и Йордан Димитров Стоянов, представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров за независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Карлово, относно заличаване на регистрацията на независимия кандидат за общински съветник.
Към жалбата са приложени: протокол от 22.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - гр. Пловдив, за извършена проверка на подписка в подкрепа на независим кандидат за общински съветник; протокол № 38 от 25.09.2011 г. от заседание на ОИК - Карлово; решение № 34-МИ от 24.08.2011 г. на ОИК - Карлово, за регистрацията инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за кмет на община Карлово; решение № 244-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Карлово, за регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник; решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. за заличаване на регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник. От приложените по преписката протокол на ТЗ „ГРАО" - гр. Пловдив, и протокол № 38 на ОИК - Карлово, се установява, че регистрацията на Любомир Димитров Киров е заличена, тъй като от извършената проверка от ТЗ „ГРАО" са се установили само 486 коректни записи и не му достиган 14 записа, за да получи изискуемата от закона подкрепа за регистрацията си. Общинската избирателна комисия не е дала указания на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Любомир Димитров Киров за отстраняване на тази нередовност, което прави решението й за заличаване на регистрацията на независимия кандидат незаконосъобразно, като постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Карлово, с което е заличена регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник.
УКАЗВА на ОИК - Карлово, да даде указания на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров за независим кандидат за общински съветник да отстрани нередовностите в подписката в подкрепа на кандидатурата му и да даде срок за това, след което да се произнесе с решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол