Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 950-МИ
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: жалби от Малин Димитров Тончев и Цветомира Лазарова Димова – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК – Криводол, община Криводол, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № ЧМИ-10-3 от 15.09.2014 г. на ЦИК от София Ангелова - член на ОИК - Криводол, към което са приложени два броя жалби срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол, както следва: жалба вх. № 1 от 15.09.2014 г., подадена от Малин Димитров Тончев, и жалба вх. № 2 от 15.09.2014 г., подадена от Цветомира Лазарова Димова - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", преупълномощена от Борислав Констатинов Банчев - председател на Областния съвет на „ДПС" - Враца, упълномощен от Лютфи Местан - председател на ПП „ДПС. Към преписката са приложени и следните документи: копие от решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол; копие от протокол № 74 от 12.09.2014 г. от заседание на ОИК - Криводол; разписка за връчено решение; копие от присъда на Малин Тончев; удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 г., издадено от СГС VІ-12 с-в; 2 бр. пълномощни.

От представените с преписката доказателства, както и от изложеното в жалбата се установява, че жалбоподателят Малин Тончев е предложен от ПП „ДПС" като кандидат за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, в частичния избор за кмет, насрочен на 12 октомври 2014 г. С обжалваното решение № 234/12.09.2014 г. ОИК -Криводол, на основание чл. 85, ал. 4 и чл. 397, ал. 1 от ИК и липса на мнозинство е отказал регистрация за участие в изборите за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на Малин Тончев, предложен от ПП „ДПС".

И двамата жалбоподатели намират оспореното решение на ОИК за незаконосъобразно и молят за неговата отмяна, както и да бъдат дадени указания на общинската избирателна комисия да регистрира кандидата за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия намира подадените жалби за допустими, като подадени в срок и от лица с правен интерес от обжалването, а по същество за неоснователна.

Едно от изискванията, предвидени в чл. 397, ал. 1 от ИК, за да може кандидат за кмет да бъде избиран, съответно да бъде регистриран като кандидат от политическата партия или коалиция, е лицето да не изтърпява наказание лишаване от свобода. В случая от представената с преписката влязла в сила присъда № 77 от 04.04.2014 г. на РС - гр. Плевен, е видно, че Малин Тончев е осъден на наказание една година „лишаване от свобода", като изтърпяването е отложено с тригодишен изпитателен срок. Законодателят не прави разлика между ефективното изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или когато изтърпяването му е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Малин Димитров Тончев и Цветомира Лазарова Димова - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол, община Криводол, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол