Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 951-НС
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от ИК

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че с решение № 55-НС от 09.09.2014 г. на РИК в Десети изборен район - Кюстендилски, и с решение № 58-НС от 08.09.2014 г. на РИК в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, са заличени кандидатските листи на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", включена под № 1.3. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, както и че с решение № 70-НС от 08.09.2014 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район - София, е заличена кандидатурата на независимия кандидат Веска Атанасова Волева, посочена под № 3.3. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, и с Решение № 892-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК, потвърдено с решение по адм.д. № 11374 по описа за 2014 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, е заличена кандидатурата на независимия кандидат Благо Димитров Джиев, посочен под т. 3.4. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, на основание чл. 178, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 785-НС от 26 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г., както следва:

  1. Заличава ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" под № 1.3. от партиите и коалициите, имащи право на медиен пакет в размер на 40 000 лв.
  2. Заличава Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат Веска Атанасова Волева в Двадесет и четвърти изборен район - София, под № 3.3. от инициативните комитети, имащи право на медиен пакет в размер на 5000 лв.
  3. Заличава Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат Благо Димитров Джиев в Двадесет и шести изборен район - Софийски, под № 3.4. от инициативните комитети, имащи право на медиен пакет в размер на 5000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол