Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 954-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, назначена с Решение № 392-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-667/21.09.2011 г. от Цветомир Красимиров Грънчаров - пълномощник на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Вълчи дол. Към заявлението са приложени: отказ на Еленка Манчева Димова от членство в ОИК - Вълчи дол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Александрова Кирова; пълномощно от председателя на ПП „Атака" Волен Николов Сидеров в полза на Цветомир Красимиров Грънчаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Еленка Манчева Димова и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Снежана Александрова Кирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол