Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 960-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” против решение № 96 от 20.09.2011 г. на ОИК – Хитрино

Постъпила е жалба с вх. № М-89/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 96 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на Фатме Мехмед Исмаил за кандидат за кмет на кметство с. Тервел, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
В жалбата се твърди, че ОИК - Хитрино, не е извършила обстойна проверка на документите, приобщени към предложение за регистриране на кандидат за кмет на община/кмет на кметство в изборите на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за общински съвтеници и кметове), като в частност не е проверено обстойно съдържанието на подписаната от издигнатия кандидат декларация (Приложение № 53 от изборните книжа за изборите за общински съвтеници и кметове). Твърди се, че декларацията вместо до ОИК - Хитрино, е адресирана до ОИК - Шумен. Поради това се отправя искане за отмяна на така постановеното решение и даване на указания на ОИК - Хитрино, от своя страна да даде указания на вносителя на предложението да отстрани нередовностите.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 96 от 20.09.2011 г. ОИК - Хитрино, е регистрирала Фатме Мехмед Исмаил за кандидат за кмет на кметство с. Тервел, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". Решението е обявено на същата дата.
От приобщените към преписката документи се установява, че декларация - Приложение № 53 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, подписана от кандидата Фатме Мехмед Исмаил, действително е адресирана до ОИК - Шумен, а не до съответно компетентната ОИК - Хитрино. Като не е констатирала установената нередовност, ОИК - Хитрино е регистрирала неправилно и незаконосъобразно кандидата, вместо да даде указания за отстраняване на непълноти по документите. Ето защо решението следва да бъде отменено, като ОИК - Хитрино, даде указания за отстраняване на констатираната нередовност, след което да постанови решение.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 96 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на Фатме Мехмед Исмаил за кандидат за кмет на кметство с. Тервел, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Хитрино, област Шумен, да даде указания на представляващия ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол