Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 961-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК – Хитрино

Постъпила е жалба с вх. № М-89/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на Вилдан Мехмед Мустафа за кандидат за кмет на кметство с. Единаковци, община Хитрино, издигнат от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
В жалбата се твърди, че неправилно е извършена регистрация на така издигнатия кандидат за кмет на кметство в с. Единаковци, община Хитрино, поради това, че ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" не е подавала заявление да бъде регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство в това населено място. Поради това се прави искане за отмяна на така постановеното решение.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 95 от 20.09.2011 г. ОИК - Хитрино, е регистрирала Вилдан Мехмед Мустафа за кандидат за кмет на кметство с. Единаковци, община Хитрино, издигнат от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". Решението е обявено на същата дата.
От приобщените към преписката доказателства се установява, че с предложение с вх. № КК-011 от 28.08.2011 г. със заявление (Приложение № 25 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) представляващият ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" е заявил за регистрация партията за участие в изборите за кмет на кметство в следните населени места: с. Върбак, с. Живково, с. Звегор, с. Каменяк, с. Развигорово, с. Тервел и с. Тимарево. Въз основа на така подаденото заявление ОИК - Хитрино, е постановила решение № 44 от 28.08.2011 г., с което е регистрирала ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за кмет на кметство, без посочване на конкретните населени места, като решението е влязло в сила. Поради това Централната избирателна комисия цени решение № 44 от 28.08.2011 г. на ОИК - Хитрино, съобразно заявление (Приложение № 25 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), от което не може да бъде направен извод, че ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" е регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство в с. Единаковци, община Хитрино. Поради това решението следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е регистрирала Вилдан Мехмед Мустафа за кандидат за кмет на кметство с. Единаковци, община Хитрино, издигнат от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол