Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 962-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” против решение № 76 от 20.09.2011 г. на ОИК – Хитрино

Постъпила е жалба с вх. № М-88/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 76 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на Екатерина Тодорова Любенова за кандидат за кмет на кметство с. Върбак, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
В жалбата се твърди, че от представеното към предложението от 15.09.2011 г. (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) извлечение от протокол № 30 от 14.09.2011 г. на Националния изпълнителен съвет на партията не се установява ръководството да е взело решение за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Върбак, община Хитрино. Като не е констатирала тази нередовност ОИК - Хитрино, е постановила едно незаконосъобразно и неправилно решение за регистрация на кандидат за кмет на кметство в с. Върбак, община Хитрино, на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 76 от 20.09.2011 г. ОИК - Хитрино, е регистрирала Екатерина Тодорова Любенова за кандидат за кмет на кметство с. Върбак, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". Решението е обявено на същата дата.
От приобщеното към преписката извлечение от протокол № 30 от 14.09.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" се установява, че ръковоството на партията не е взело решение за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Върбак, община Хитрино. Поради това, че не е констатирала тази нередовност ОИК - Хитрино, е постановила решение за регистрация на кандидат, вместо да даде преди това указания за отстраняване на нередовности на предложението. Поради това обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло, а ОИК - Хитрино, да даде указания за отстраняване на констатираната нередовност в посочения смисъл.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 76 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е регистрирала Екатерина Тодорова Любенова за кандидат за кмет на кметство с. Върбак, община Хитрино, издигната от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Хитрино, област Шумен, да даде указания на представляващия ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол